Hjem

PÅ NATURENS PREMISSER

HVEM ER VI


Tufte Gård


På Søndre Tufte gård i Gjerpen nord for Skien bor Kristine og Per Anders Tufte sammen med tre døtre på et småbruk med gamle flotte bygninger og et idyllisk tun der høns og ender går fritt, og sau går på beite bak husene. Gården har hatt sau siden 2007 nå, og de er kommet for å bli. De holder gammelt kulturbeite i hevd, og produserer nydelig kjøtt og skinn som selges fra gården og fra REKO-ringer.


En flokk på ca 80 vinterfôra sau midt i korn- og ku-land er veldig tilfredsstillende å jobbe med, særlig med all den positive tilbakemeldingen fra naboer, forbipasserende og kunder.

Velkommen til oss!

Vår hovedgesjeft er lammekjøtt, som vi hver høst slakter hos et familieslakteri, får det oppdelt etter ønske, og selger direkte fra gården eller REKO-ringer. Vi har et ønske om å drive mest mulig etter naturens premisser, og bruke beitedyr for å forbedre jordkvaliteten.

Hva gjør vi

Regenerativt landbruk


Årevis med monokultur (havre, hvete, bygg) og pløying har gjort jorda vår hardpakkket og fattig på mikroliv. Med en mangfoldig eng og beitende flokkdyr snur vi denne utviklingen og lager et rikere jordliv. Dette gjør igjen kvaliteten på enga bedre, som gir en rikere sammensetning av gras for dyra.Les Mer

Beitedyr

Dyr i flokk som beiter på det ferske graset, tramper noe gras ned i bakken, og flytter seg videre, er avgjørende for god jordhelse. Som flokk stimulerer dyra graset til å vokse større igjen, noe som øker fotosyntesen og samspillet med jorda under.

I tillegg til egne beiter har vi dyra på sommerferie i andre beiter i kommunen. Har du et gammel beite eller areal som du ønsker skal beites, ta kontakt med oss!


Les Mer

Direktesalg

Det aller meste av det vi produserer har vi som mål å selge lokalt på REKO-ringer og markeder, i tillegg til å selge direkte fra gården. Våre produkter pr nå er lammekjøtt og saueskinn.Les Mer

BLI KJENT MED OSS


Ønsker du å komme i kontakt med oss, bruk post@vikingsau.no, facebook, eller besøk oss i Luksefjellvegen i Skien!